banner

Home » Truyện cười gia đình » Giảng bài

Giảng bài

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Gần sắng cả khu tập thể ngủ êm thì thấy một ông đầu bù tóc rối, thiểu não đi ra đường. Cảnh sát khu vực lại hỏi :

– Anh còn đi đâu vào lúc này?

– Tôi vừa thoát ra khỏi một lớp học!

– Lớp học ? Học cái gì ? Ai mà giảng bài vào lúc này được ?

– Vợ tôi . Cô ấy giảng về đạo đức và cách sống