banner

Home » Truyện cười y học » Hết bệnh này là giàu to

Hết bệnh này là giàu to

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Tèo: giờ ai phát minh được vaccine/thuốc trị bệnh này thì giàu to.

Tí: bệnh gì vậy Tèo?

Tèo: bệnh Sĩ.