banner

Home » Truyện cười gia đình » Con trai viết thư thăm Mẹ….

Con trai viết thư thăm Mẹ….

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Con trai viết thư thăm mẹ: “Me kính yêu! Vợ con vừa sinh con trai. Vợ con không có sữa nên phải cho cháu bú nhờ một phụ nữ da đen. Vì vậy da thằng bé cũng dần dần trở nên đen”.

Bà mẹ viết thư trả lời: “Con trai của mẹ. Lúc con ra đời mẹ cũng không có sữa nên mẹ phải cho con uống sữa bò. Nhưng mẹ thấy mãi đến năm 30 tuổi con mới mọc sừng”.