banner

Home » Truyện tiếu lâm » Chịu được mùi hôi

Chịu được mùi hôi

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Có ba người thi xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất:

-Người thứ nhất: vào chuồng heo được hai ngày thi chạy ra bảo:” hôi quá chịu không nổi”

-Người thứ hai: vào được ba ngày thì chạy ra không nói được gì

-Người thứ ba: vào được một tuần thi chú heo chạy ra và bất tỉnh nhân sự