banner

Home » Truyện cười nghề nghiệp » Thần đồng

Thần đồng

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Một phụ nữ cao ngạo nói với thầy giáo:

“Theo tôi thì con trai tôi chính là một thần đồng. Nó có rất nhiều ý tưởng đặc biệt. Đúng vậy không thưa thầy?”.

“Đúng vậy, thưa bà! Đặc biệt những lúc học từ mới”. Thầy giáo trả lời.