banner

Home » Truyện cười khoa học » Nếu không

Nếu không

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Một ông rất bất bình về hoạt động của một hội nọ, một ngày kia, ông ta viết thư cho một bà Phó chủ tịch Hội:

– Thưa bà, tôi báo cho bà biết, nếu bà không từ chức Phó chủ tịch Hội thì tôi sẽ không nộp đơn xin vào Hội của bà nữa.