loading...

Home » Truyện cười gia đình » Nghe lời vợ

Nghe lời vợ

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Một anh chàng cứ ở nhà ăn bám vợ mãi. Mọi người cười chê nhiều, anh ta lấy làm ngại mới phàn nàn với vợ:

– Tôi rất muốn kiếm một việc gì làm ăn nhưng ngặt nỗi chẳng có cái ai bày vẽ cho thôi.

Vợ cười, nói:

– Việc ấy có gì là khó! Người có chữ nghĩa thì thi cử đỗ đạt làm quan, người có vốn liếng thì đi buôn bán. Mình nghèo khó thì ra đồng bắt cua cá, hằng ngày cũng đủ kiếm được cái mà cho vào miệng. Nhà nó cứ sắm một cái lộp thì sẽ bắt được nhiều cá. Hễ thấy chỗ nào nhiều cứt cò thì y như rằng chỗ ấy có nhiều cá, đem lờ đến đặt vào đấy là bắt được cá. Khó gì điều ấy!

Y như lời vợ, Anh ta ra chợ mua một cái lộp . Về thấy ở bờ ao , dưới gốc cây sung trắng xóa cứt cò , anh ta mừng rỡ đem lộp đặt vào gốc cây rồi trèo lên cây ngồi đợi