banner

Home » Truyện cười gia đình » Chính xác

Chính xác

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Hai bà mẹ đang ngồi chuyện phiếm với nhau Bà mẹ thứ nhất nói :

– Tôi cho là con trai tôi đã từ trường Đại học về.

– Chị bảo con chị đã về nhà là nghĩa làm sao ? – Bà bạn nói – Chị chưa gặp cháu cơ mà. Vậy điều khiến chị cho là cháu đã về?

– Bởi vì – Bà mẹ thứ nhất nói – Chúng tôi không nhận được thư xin tiền của cháu đã hai tuần nay.