VoVa: Mùa đông

Vova chạy sang vườn nhà Masa chơi. Trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá. Vova và Masa quyết định đắp một người tuyết. Sau khi đã xong xuôi phần chính, Masa bảo:
Masa: Anh đợi Em nhé. Em vào nhà lấy củ cà rốt.
Vova: Em lấy luôn 2 củ đi. Củ thứ hai để làm mũi nó.
(Củ thứ nhất lảm gì nhỉ?){@}


Share This Post

Post Comment