VoVa làm việc tốt

VoVa chạy về nhà khoe với mẹ.

VoVa: Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.

Mẹ: Việc gì thế con?

VoVa: Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.

Mẹ: Ồ thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.

Ngày hôm sau

VoVa: Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt

Mẹ: Việc gì mà nhiều thế con???!

VoVa: Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.

Mẹ: Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?

VoVa: Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.

– Mẹ {@}

Share This Post

Post Comment