VoVa: Kẻ ngu ngốc

Trong giờ học, thầy giáo hỏi học sinh

Thầy Vova: Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!

Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. 

Thầy giáo:– Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?

VoVa: – Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì …..

Chỉ mình thầy đứng khổ thân thầy quá.

Share This Post

Post Comment