VoVa: chỉ lấy 1 đồng

Một hôm, cô hàng xóm gọi vôva sang và hỏi:

Cô: Vôva nếu cô cho cháu chọn giữa 100.000 đồng và 10.000 đồng, cháu lấy cái nào!

Vôva cười: cháu lấy 10.000 đồng ạ!

Cô hàng xóm ngạc nhiên và đưa cho vôva 10.000 đồng!

Cả tháng sau ai ai cũng thử Vôva giống như cô hàng xóm và kháo nhau rằng: thằng Vôva ngu lắm, cho nó chọn 100.000 đồng và 10.000 đồng nó chỉ lấy 10.000 đồng!

Tin đến tai mẹ Vôva, bà liền nọc Vôva ra đánh 1 trận rồi than:

Mẹ: Trời ơi, sao tôi khổ thế này, lại có 1 thằng con chê tiền chứ, 100.000 đồng thì nó không
lấy lại đi lấy 10.000 đồng.

Vôva liền bịt miệng mẹ và nói thầm: Khẽ thôi mẹ ơi, con mà lấy 100.000 đồng thì con chỉ được 100.000 đồng thôi, còn bây giờ con có hơn 300.000 đồng rồi nhé!


Share This Post

Post Comment