banner

Hội họa

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Các bà nội trợ đang dự buổi học hàng tuần về hội hoạ. Người hướng dẫn đang nói về chủ nghĩa hiện thực trong hội hoạ một bà phát biểu:

– Có lần tôi được nghe chuyện về một hoạ sĩ. Ông ta đã vẽ một cái mạng nhện sống động đến nỗi bà lao công đã phải mất 15 phút tìm cách quét nó đi.

– Tôi không tin chuyện đó – Một bà khác nói.

– Tại sao lại không? Người hướng dẫn hỏi – Mọi người đều biết là các hoạ sĩ đã làm những việc như thế

– Các hoạ sĩ thì có thể – Bà ta đáp – Nhưng các bà lao công thì không bao giờ làm thế.