banner

Home » Truyện cười gia đình » Đổ dầu vào lửa

Đổ dầu vào lửa

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412

Bà vợ nổi tiếng hay chì chiết chồng, sau khi xỉ vả thịnh nộ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy chồng vẫn im lặng bèn hạ câu cuối cùng:

– Ông muốn tôi câm điếc cho vừa lòng hả!

Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp:

– Tôi đâu đám mơ ước được cả một lúc hai phép lạ ấy!