Sáng kiến của chồng

Vợ: Lương tháng này của anh dành ra mua cái máy giặt cửa ngang nhé!

Anh chồng: Em cứ vẽ chuyện!

Vợ: Chứ cái máy giặt cửa đứng nhà mình giặt hại quần áo lắm! – vợ giải thích.

Anh chồng: Nếu em thích, anh sẽ vật ngửa cái máy giặt cửa đứng nhà mình ra, vậy là nó thành cái máy giặt cửa ngang rồi. Mua bán gì cho lãng phí!
Vợ: bó tay với sáng kiến của chồng {@}

Filed in: Hot

Share This Post

Post Comment