Phòng riêng của Vova

Bố Vôva đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biển đề “học sinh ngoan” nhìn quanh không thấy Vova đâu cả.

Vào phòng thứ 2 “học sinh trung bình” không thấy Vova

Vào phòng thứ 3 “học sinh cá biệt” vẫn không thấy Vova

Vào phòng thứ 4 “học sinh đặc biệt hư” cũng không thấy Vova đâu

Bố Vova đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề “Vova”.

Vova quá VIP ở trường đây mà


Share This Post

Post Comment