Nịnh khách

Trong nhà hàng, một bà già đỏm dáng cao giọng gọi:

– Cho món gà quay nhé!

– Có ngay, thưa bà!

– Gà còn non không đấy?

– Thưa, không được như bà đâu ạ!

Bà lão mát lòng mát dạ, Nịnh thế mới là nịnh chứI

Share This Post

Post Comment