Hiệu quả bất ngờ

Một họa sĩ ngồi vẽ trong vườn cây ăn quả. Sau khi tác phẩm hoàn thành, ông hỏi bà chủ vườn: “Bà thấy bức tranh đẹp chứ?”

– Ồ, hay lắm!

– Mảng nào của nó làm bà hài lòng nhất?

– Từ khi ông ngồi đây, không có con chim nào dám đến ăn quả chín nữa.

Share This Post

Post Comment