Chuyện ở nhà hàng

Tại quán ăn, ông khách bực mình gọi bồi bàn lại quát tháo.

– Anh giải thích thế nào về chiếc máy trợ thính trong bát súp của tôi?

– Thưa ngài, ngài nói gì tôi nghe chưa được rõ…

***

Một bà khoe với bạn:

– Con trai tôi mỗi khi ghi chép là mọi người lại chăm chú nhìn.

– Tuyệt quá, thế con trai bà làm thơ à?

– Không, nó làm bồi bàn cho một tiệm ăn.

Share This Post

Post Comment