Chắc chắn là thế rồi!

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
– Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
– Vô-va: Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
– Cô giáo: Chắc chắn

(Khô thân cô giáo lại bị mắc lỡm Vô-va rồi) 

Share This Post

Post Comment