Bệnh viện ở đâu?

Một anh thanh niên chạy xe với tốc độ rất cao, thấy một cụ già đang đi bộ phía trước, anh ta phanh xe từ đầu xa k…é….t…
Cụ ơi cho cháu hỏi còn lâu nữa không là đến bệnh viên hả cụ?
Ông cụ nói: Cậu cứ chạy với tốc độ như vậy thì một tý nữa là đến ngay ấy mà…

Share This Post

Post Comment